eu | es

Beharrezko dokumentuak Ikuskaritza teknikoa Garraio txartela Zirkulaio baimena Ibilgailuaren faktura Aparteko gehigarrien faktura Derrigorrezko asegurua Indarrean dagoen derrigorrezko aseguruaren ordainagiria
Bete beharreko paperak Altarako fitxa Ordainketa fitxa Poliza Hartzailearekiko konpromezua
Kuota 1800 € bazkide egiterakoan (elkartea uzterakoan errekuperatu daitezkeenak): hiru urtetaraino finantzatu daiteke. 28 €/urteko administrazio eta peritatze kostuetarako. Erabilitako ibilgailuei peritatzea egingo zaie, zein egoeratan dauden jakin ahal izateko (argazkiak egingo dira). Ibilgailu berrien kasuan, erosketa faktura nahikoa izango da. Urteko prima, aseguratu beharreko ibilgailu edo plataformaren arabera.