eu | es

Beharrezko dokumentuak Ikuskaritza teknikoa
Garraio txartela
Zirkulaio baimena
Ibilgailuaren faktura
Aparteko gehigarrien faktura
Derrigorrezko asegurua
Indarrean dagoen derrigorrezko aseguruaren ordainagiria
Kuota 1800 € bazkide egiterakoan (elkartea uzterakoan errekuperatu daitezkeenak): hiru urtetaraino finantzatu daiteke. 28 €/urteko administrazio eta peritatze kostuetarako. Erabilitako ibilgailuei peritatzea egingo zaie, zein egoeratan dauden jakin ahal izateko (argazkiak egingo dira). Ibilgailu berrien kasuan, erosketa faktura nahikoa izango da. Urteko prima, aseguratu beharreko ibilgailu edo plataformaren arabera.
Bete beharreko paperak Altarako fitxa
Ordainketa fitxa
Poliza
Hartzailearekiko konpromezua